Cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7

Capture 1

Liệt kê thông tin các card mạng trên CentOS 7

Hãy sử dụng câu lệnh sau:

ip a

Kết quả

 

Cấu hình static IP với chương trình dịch vụ Network Manager

Để cài đặt chương trình nmtui ta dùng lệnh sau:

yum install NetworkManager-tui -y

Nếu bạn muốn dùng Network Manager để quản lý các card mạng trên CentOS 7, trước tiên bạn phải thêm dòng NM_CONTROLLED=yes vào file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3

để sửa bạn nhấn phím o hoặc insert

DEVICE=ens3

NAME=ens3

NM_CONTROLLED=yes

sau khi sửa xong bạn nhấn ESC để thoát, sau đó nhấn shift Z để thoát ra.

Khởi động dịch vụ Network Manager

# systemctl start NetworkManager-service

Bây giờ ta sẽ tiến hành cấu hình static ip cho card mạng ens3

# nmtui edit ens3

Bây giờ bạn sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ giao diện trên terminal của Network Manager, cho phép chúng ta cấu hình địa chỉ ip của ens3. Chúng ta chỉnh sửa trực tiếp trên file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3

Capture 1

  • Bạn có thể sử dụng các phím tab, space, di chuyển bàn phím lên xuống trái phải và nhấn enter để thay đổi chỉnh sửa các giá trị cấu hình. Sau khi đã ok hết tất cả thì chỉ cần bấm chọn nút “OK” phía dưới bên phải hình.
  • Sau khi chỉnh sửa hoàn tất thì hãy thực hiện tiếp tục nội dung khởi động lại dịch vụ network và kiểm tra network trên Linux (CentOS) ở phần kế

Khởi động network và kiểm tra cấu hình

  • Sau khi đã hoàn tất cấu hình IP tĩnh như trên thì ta sẽ khởi động lại dịch vụ network trên CentOS 7.
# systemctl restart network
Capture 2

Vậy là bạn đã hoàn tất các thao tác để có thể tự cài đặt địa chỉ IP tĩnh trên CentOS 7 rồi.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời