Tăng dung lượng upload trong wordpress với file .htaccess

tang dung luong tai len wordpress

Trong thư mục cài wordpress tìm file .htaccess

htaccess.thacodo.com

Nhấn chuột phải vào file .htaccess chọn edit để chỉnh sửa, sau đó thêm đoạn code sau vào đoạn cuối của file .htaccess như sau:

 

php_value upload_max_filesize 128M

php_value post_max_size 128M

php_value max_execution_time 300

php_value max_input_time 300

 

Chỉnh lại tuỳ ý, theo hình sau là ví dụ:

 

sua file htaccess thacodo.com

Sau đó lưu lại và kiểm tra nếu kết quả như sau thì chúc mừng bạn.

sua file thacodo.com

Giờ đây file có thể up lên tới 10GB.

Chúc các bạn thành công.

Trả lời