Adobe Photoshop CC 2019 Portable

10.000

– Không cần cài đặt, giải nén chạy trực tiếp

– Không dính bản quyền

– Không virus

– Không update