Advanced IP Scanner

10.000

Trình quét mạng miễn phí và tin cậy nhằm phân tích mạng LAN. Chương trình hiển thị tất cả các thiết bị mạng, cho phép bạn truy cập các thư mục chia sẻ, cung cấp khả năng điều khiển máy tính từ xa (thông qua RDP và Radmin) và thậm chí có thể tắt máy tính từ xa. Chương trình dễ sử dụng và có thể chạy ở dạng phiên bản cơ động. Chương trình là lựa chọn đầu tiên cho mọi quản trị viên mạng.