Xuất bản ứng dụng Windows của bạn lên web

100.000

Yêu cầu hệ thống cho TSPlus Enterprise Edition 2022

  • Hệ điều hành: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
  • RAM: 4 GB
  • Đĩa cứng: 500 MB
  • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Core i5 trở lên