Mặt dầy Tâm đen

15.000

Cuốn sách “Mặt Dày Tâm Đen” không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là một nguồn tài liệu quý giá về tâm lý con người và xã hội. Tác giả đã thể hiện sự sâu sắc và thông thái thông qua việc phân tích và mô tả về những người có tính cách mặt dày và tâm đen. Cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ về một khía cạnh tối tăm của xã hội và cung cấp những kiến thức quý báu để người đọc có thể tự bảo vệ bản thân và đối phó với những người có tính cách này.

Danh mục: Từ khóa: