Đầu DVI sang HDMI và ngược lại (2 chiều)

20.000

Đầu jack chuyển đổi 2 chiều từ HDMI sang DVI-D, DVI sang HDMI.

Kết nối card VGA, Mainboard DVI sang HDMI tivi, màn hình LCD, thiết bị phát HDMI sang màn hình DVI-D 24+1

còn 18 hàng