Sửa lỗi cài đặt theme, plugin wordpress

Sửa lỗi “Không thể kết nối tới file hệ thống, hãy xác nhận lại các thông tin đăng nhập” khi cài giao diện hoặc plugin trên wordpress.

Vào thư mục cài đặt wordpress trên hosting, tìm và mở file wp-config.php, tìm đoạn như hình:

Thêm đoạn code: define(‘FS_METHOD’, ‘direct’); như hình trên.

Lưu và đóng file wp-config.php lại, sau đó cài lại theme hoặc plugin.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.