Case Server (Nas)

2.700.000 

Tình trạng Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại linh kiện Loại linh kiện: Server
Thiết bị Thiết bị: Server
Giao hàng tận nơi Giao hàng tận nơi: Không giao hàng
Cập nhật ngày 19/04/2021
Case Server
Case Server (Nas)

2.700.000 

Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.