CPU i5 3470 (đã qua sử dụng)

750.000 

Cập nhật 07/01/2022

CPU i5 3470 (đã qua sử dụng)

750.000 

.
.
.
.