Hướng dẫn crack Active backup for business, office365, GSuite

Các bạn mở trình duyệt và làm theo các bước:

 

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập link phía dưới (thay thế URL=ip của NAS, USER và PASS lần lượt là tên tài khoản và mật khẩu)

  • https://URL:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=1&account=USER&passwd=PASS

Bước 2:

Dành cho ActiveBackup Business 

Truy cập lần lượt 2 link phía dưới (thay thế URL là ip NAS, SERIALNUMBER= số serial của NAS), vào Control Panel => Info Center để xem.

  • https://URL:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackup.Activation&method=get&version=1
  • https://URL:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackup.Activation&method=set&version=1&activated=true&serial_number=SERIALNUMBER

 

Dành cho Office365 

Truy cập lần lượt 2 link phía dưới (thay thế URL là ip NAS, SERIALNUMBER= số serial của NAS), vào Control Panel => Info Center để xem.

  • https://URL:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackupOffice365&method=get_activation&version=1
  • https://URL:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackupOffice365&method=set_activation&version=1&serial_number=SERIALNUMBER

 

Dành cho GSuite

Truy cập lần lượt 2 link phía dưới (thay thế URL là ip NAS, SERIALNUMBER= số serial của NAS), vào Control Panel => Info Center để xem.

  • https://URL:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackupGSuite&method=get_activation&version=1
  • https://URL:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackupGSuite&method=set_activation&version=1&serial_number=SERIALNUMBER

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.