Showing all 10 results

700.000 
1.300.000 
1.500.000 
450.000 
300.000 
100.000 

Bộ vi xử lý (CPU)

CPU i5 3470 (đã qua sử dụng)

750.000 

Bộ vi xử lý (CPU)

CPU G4600 (đã qua sử dụng)

1.300.000 
1.300.000 
Hết hàng

Bộ vi xử lý (CPU)

CPU i5 3570 (đã qua sử dụng)

800.000 
.
.
.
.