Để cài đặt Portainer trên Synology NAS hoặc thiết bị chạy XPEnology bạn cài qua Task Scheduler trong Contol Panel cho nhanh.

Bạn vào Cotrol Panel => Task Scheduler. Bạn nhấp vào Create => Scheduled Task => User-defined script.

 • Tab General.
  • Task: Tên tiến trình (nhập sao cũng đc, không quan trọng). User: chọn root (phải chạy dưới quyền root mới cài được). Không tick vào Enabled.

Tab Schedule (nhắc lịch).

 • Bạn tick chọn Run on following date. Hiểu đơn giản là cái này mình chỉ cho nó chạy một lần để cài đặt
 • Tab Task Settings.
  • Mục Notification bạn có thể nhập địa chỉ mail để được thông báo khi chạy xong.
  • Mục User-defined script chính là chỗ để bạn nhập các dòng lệnh thực thi. Đối với Docker là docker run
  • Bạn copy nội dung trên vào ô User-defined script. Những vị trí mình đánh dấu thì bạn cần phải sửa theo cấu hình của bạn.

docker run -d –name=Portainer \
-p 8000:8000 \
-p 9000:9000 \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /volume2/docker/Portainer:/data \
–restart=always \
portainer/portainer-ce

Tiến hành chạy Task Scheduler vừa tạo… Đợi một vài phút cho hệ thống cài đặt…

Sau khi cài đặt xong…

Thiết lập Portainer trên Synology NAS.

 • Để dùng Portainer bạn dùng trình duyệt web truy cập vào địa chỉ <ip hoặc domain>:9000

Thiết lập tài khoản quản trị.

Bạn có thể tùy chỉnh tên tài khoản, không nhất thiết phải để admin

Chọn môi trường quản lý là docker.

About Author

Leave a Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *