Cách thêm tên miền DDNS google vào DSM

Vào trang domains.google.com

Đăng nhập tài khoản đã mua tên miền google

Tìm mục DNS

Kéo xuống tìm mục Bảng ghi tổng hợp

Thêm tên miền DDNS, gõ miền phụ, hoặc muốn lấy miền gốc thì gõ @

Ghi nhớ Tên đăng nhập và mật khẩu

Mở DSM lên – Control Panel – External Access

Tại tab DDNS – Add

Nhập tên miền DDNS vừa tạo, tên đăng nhập vào mật khẩu như hình, nhấn OK

Từ giờ ta có thể dùng tên miền DDNS trên để đăng nhập vào DSM

Cũng có thể host web ngay trên DSM với nhiều nền tảng như wordpress, Joomla, Drupal,…

DNS động

DNS động cho phép bạn chuyển hướng miền của bạn hoặc một miền phụ đến tài nguyên phía sau một cổng vào có địa chỉ IP được gán động.

Để sử dụng DNS động với Google Domains, bạn phải thiết lập bản ghi tổng hợp DNS động. Bản ghi tổng hợp này:

 • Thiết lập bản ghi A hoặc AAAA cho miền hoặc miền con của bạn để cho các máy chủ định danh của Google biết sẽ có một IP động.
 • Tạo tên người dùng và mật khẩu mà máy chủ lưu trữ hoặc máy chủ của bạn sẽ sử dụng để kết nối địa chỉ IP mới với các máy chủ định danh của Google.

Sau khi thiết lập bản ghi tổng hợp DNS động, bạn phải thiết lập chương trình máy khách trên máy chủ lưu trữ hoặc máy chủ của bạn (tài nguyên phía sau cổng vào) hoặc trên chính cổng vào để phát hiện thay đổi địa chỉ IP, đồng thời sử dụng tên người dùng và mật khẩu đã tạo cũng như kết nối địa chỉ mới với máy chủ định danh của Google.

Lưu ý: DNS động hoạt động với cả các địa chỉ IPv4 và IPv6. 

Thiết lập bản ghi tổng hợp DNS động

 1. Đăng nhập vào Google Domains.
 2. Chọn tên miền của bạn.
 3. Chọn biểu tượng  để mở trình đơn.
 4. Nhấp vào DNS.
 5. Cuộn xuống phần Bản ghi tổng hợp.
 6. Chọn DNS động từ danh sách các loại bản ghi tổng hợp.
 7. Nhập tên của tài nguyên bạn định gán IP động hoặc một miền phụ hay @ cho miền mặc định của bạn (“miền gốc” hoặc “miền không có www”).
 8. Nếu bạn đã chọn miền phụ, hãy nhập tên của miền phụ đó.
 9. Nhấp vào Thêm.
 10. Bản ghi DNS động được tạo trong danh sách bản ghi tổng hợp. Nhấp vào hình tam giác mở rộng bên cạnh bản ghi này để xem các giá trị của bản ghi.
 11. Nhấp vào Xem bằng chứng xác thực để xem tên người dùng và mật khẩu đã tạo cho bản ghi này.
 12. Ghi lại tên người dùng và mật khẩu đã tạo cho bản ghi tổng hợp. Bạn sẽ cần những thông tin này để định cấu hình cổng vào hoặc phần mềm máy khách nhằm mục đích liên hệ với máy chủ định danh của Google.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi bằng các nút Chỉnh sửa và Xóa bên cạnh bản ghi.

Thiết lập chương trình máy khách trên cổng vào, máy chủ lưu trữ hoặc máy chủ của bạn

Có một số máy khách DNS động phổ biến đang được sử dụng, chẳng hạn như DDclient và INADYN. Ngoài ra, hầu hết các bộ định tuyến đều có phần mềm tích hợp để phát hiện thay đổi IP và kết nối chúng với máy chủ định danh.

Lưu ý: Google Domains sử dụng giao thức dyndns2.

Định cấu hình máy khách DNS động với:

 • Nhà cung cấp (hoặc DNS hay Dịch vụ): Tên nhà cung cấp DNS của bạn.
 • Tên người dùng: (hoặc thông tin đăng nhập) tên người dùng đã tạo trong bản ghi DNS động.
 • Mật khẩu (hoặc thông tin đăng nhập): mật khẩu đã tạo trong bản ghi DNS động.

Sau khi bạn đã tạo bản ghi và định cấu hình phần mềm ứng dụng, hãy kiểm tra bản ghi bằng cách nhập miền phụ và miền vào trình duyệt web (hoặc máy khách thích hợp) và thấy rằng bản ghi kết nối với đúng tài nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.