Cách thay đổi Upload_Max_Filesize trên Synology NAS WordPress

Chắc chắn bạn đang tự hỏi làm thế nào để thay đổi các giá trị này trên Trang web WordPress của bạn được lưu trữ trên Synology.

upload_max_filesize 128M
post_max_size 128M
memory_limit 256M
max_execut_time 300
max_input_time 300

Nhiều người cho rằng chỉ cần thêm một tệp có tên php.ini trong thư mục wordpress chính là đủ, nhưng đây không phải là trường hợp khi chúng tôi sử dụng WebStation. Thậm chí không thêm các biến vào wp-config.php sẽ giải quyết vấn đề. Giải pháp hoạt động 100% duy nhất là thay đổi cài đặt trực tiếp trong WebStation. Tôi đã chuẩn bị một hướng dẫn đầy đủ có thể nhìn thấy qua các ảnh chụp màn hình này, nơi nó được giải thích rõ ràng cách giải quyết vấn đề. Các hướng dẫn bên dưới hoạt động hoàn hảo với PHP 7.0.X và PHP 7.2.X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.