Cách khắc phục hyper-v không thể cài đặt, một trình ảo hóa đang chạy

Cách khắc phục hyper-v không thể cài đặt, một trình ảo hóa đang chạy

– Hãy mở Windows PowerShell với quyền Administrator:

Enable-WindowsOptionalFeature –Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All -NoRestart

– Lệnh trên chỉ cài đặt bộ ảo hóa nhưng không cài đặt các công cụ quản trị, nếu bạn muốn quản lý Hyper-V trong máy ảo, bạn phải cài đặt RSAT cho Hyper-V để thực hiện lệnh này:

Install-WindowsFeature RSAT-Hyper-V-Tools -IncludeAllSubFeature

– Bạn muốn tạo một cụm thì bạn cần cài đặt dịch vụ Cluster, chạy:

Install-WindowsFeature RSAT-Clustering -IncludeAllSubFeature

– Bạn có thể cài đặt Multipath I / O để kích hoạt nhiều đường dẫn đến bộ lưu trữ, nếu đây là trường hợp của bạn, hãy làm theo:

Install-WindowsFeature Multipath-IO

– Khởi động lại để hoàn thiện máy ảo bằng lệnh:

Restart-Computer

Chi tiết như hình bên dưới:

Cách khắc phục hyper-v không thể cài đặt, một trình ảo hóa đang chạy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.