Đầu tiên, bạn nhấn nút Start Run sau đó nhập gpedit.msc rồi OK để chọn/mở

Bạn tìm lần lượt tới Computer Configuration => Administrative Templates => Windows Components

Tiếp tục truy cập tới Remote Desktop Services => Remote Desktop Session Host => Connections rồi chuyển sang bên phải tìm kiếm mục Limit number of connections, nhấp đúp để mở

Chọn Disable rồi nhấn OK để không giới hạn số người dùng truy cập. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn Enable để nhập số lượng người được phép truy cập ở phần RD Maximum Connections allowed. Chọn xong bạn nhấn Apply => OK để lưu

Tiếp tục chọn và mở Restrict Remote Desktop Services…

Chọn Disable rồi nhấn Apply => OK

Đăng ký dịch vụ để có thể cho phép nhiều hơn 2 User có thể truy cập Remote Desktop

Bạn nhấn Start rồi chọn Server Manager

Tiếp theo, trên góc phải cửa sổ Server Manager bạn chọn Manage => Add Roles and Features

Ở cửa sổ mới này bạn nhấn Next để tiếp tục

Bạn chọn Role-based or feature-based installation rồi nhấn Next, rồi nhấn Next

Bạn tick chọn Remote Desktop Services và tiếp tục nhấn Next, rồi nhấn Next

Bạn tick chọn 3 dịch vụ là: Remote Desktop Connection Broker, Remote Desktop Licensing, Remote Desktop Session Host. Sau mỗi lần tick sẽ có một bảng xác nhận hiện ra bạn hãy nhấn Add features

Bạn hãy tick vào Restart the destination server… để tự khởi động lại máy chủ sau khi cài xong dịch vụ. Nhấn Yes để xác nhận sau đó nhấn Install

Bạn chờ máy chủ cài đặt xong và khởi động lại là hoàn thành thiết lập và có thể kết nối trên 2 máy tính qua Remote Desktop vào Windows Server.

About Author

Leave a Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *