UpSnap là một ứng dụng Wake on LAN đơn giản được viết bằng SvelteKit, Go, PocketBase và nmap. Khám phá tất cả các thiết bị trên Mạng của bạn bằng cách quét nó chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể dễ dàng đặt các sự kiện đánh thức và tắt máy theo thời gian thông qua cron. Bạn cũng có tùy chọn thêm cổng tùy chỉnh vào thiết bị sẽ được ping. Trong hướng dẫn từng bước này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt UpSnap trên NAS Synology của bạn bằng Docker & Portainer.

Chuyển đến  File Station và mở thư mục docker. Trong thư mục docker, tạo một thư mục mới và đặt tên là upsnap . Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.
Lưu ý : Hãy cẩn thận chỉ nhập chữ thường, không viết hoa.

Đăng nhập vào Portainer bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn. Trên thanh bên trái trong Portainer, nhấp vào Stacks  rồi  + Add stacks . Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.

Trong trường Tên nhập vào upsnap . Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.

Lưu ý: Sao chép Dán mã bên dưới vào trình soạn thảo Portainer Stacks Web

Lưu ý : Trước khi bạn dán mã ở trên vào khu vực Trình soạn thảo web bên dưới, hãy thay đổi giá trị cho TZ  ( Chọn Múi giờ hiện tại của bạn từ danh sách này ).

version: “3.9”
services:
upsnap:
image: ghcr.io/seriousm4x/upsnap:3
container_name: UpSnap
mem_limit: 256m
cpu_shares: 768
healthcheck:
test: curl -f http://localhost:80/ || exit 1
network_mode: host
restart: on-failure:5
environment:
– TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
volumes:
– /volume2/docker/upsnap:/app/pb_data

Cuộn xuống trên trang cho đến khi bạn thấy một nút có tên  Deploy the stack. Nhấn vào nó. Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây. Quá trình cài đặt có thể mất đến vài phút. Nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, bạn sẽ thấy thông báo sau ở trên cùng bên phải màn hình của mình: “ Success Stack đã triển khai thành công

Bây giờ hãy mở trình duyệt của bạn và nhập http://Synology-ip-address:8090 Nếu mọi thứ suôn sẻ, bạn sẽ thấy trang đăng ký UpSnap. Nhập địa chỉ Email và Mật khẩu của riêng bạn , sau đó nhấp vào Tạo và đăng nhập . Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.

Từ menu, chọn Chủ đề rồi chọn Tối cho chế độ Tối. Nhấp vào Cài đặt . Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.

Sau khi bạn nhấp vào Cài đặt, hãy cuộn trang xuống một chút cho đến khi bạn tìm thấy khu vực Quét mạng. Trong khu vực dải IP, hãy nhập địa chỉ mạng bạn muốn quét. Ví dụ 192.168.1.0/24 thì nhấn Scan . Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.

Quét đang chạy. Bạn cần đợi cho đến khi nó hoàn thành. Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.

Sau khi tìm thấy tất cả các thiết bị trong khu vực Mạng, hãy thêm từng thiết bị một bằng cách nhấp vào Thêm+ . Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.

Ở trên cùng bên trái của trang, hãy nhấp vào Trang chủ để xem tất cả các thiết bị của bạn.

Nhấp vào 3 dấu chấm để thay đổi cài đặt trên thiết bị của bạn và chạy cron Wake hoặc Shutdown. Thực hiện theo các hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.

Tận hưởng UpSnap!

About Author

Leave a Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *