Các bước chuyển đổi hóa đơn theo thông tư 78/2021/TT-BTC

Doanh nghiệp nào cần sử dụng hóa đơn điện tử

Sẽ có rất nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT. Tuy nhiên, thời gian bắt đầu thực hiện sẽ khác nhau. Các doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi trước 1/7/2022 thì cần xem ngay các bước chuyển đổi hóa đơn theo Thông tư 78 nhé

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

– Trước ngày 01/7/2022: Chỉ bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử đối với các cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử mà đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin.

– Từ ngày 01/7/2022: Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử,..

Các bước chuyển đổi hóa đơn theo thông tư 78/2021/TT-BTC

Bước 1: hãy xác định xem doanh nghiệp của bạn áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hay áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Nếu bạn vẫn chưa biết cách xác định, xem ngay nội dung dưới đây trước khi thực hiện các bước chuyển đổi hóa đơn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

1. Các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã

a) Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông báo từ cơ quan thuế, cơ quan tỉnh có thẩm quyền.

b) Doanh nghiệp thuộc đối tượng dùng HĐĐT không mã có nhu cầu chuyển đổi dùng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

c) Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế (Cơ quan thuế gửi thông báo trực tiếp hoặc qua email)

d) Hộ KD, cá nhân kinh doanh

2. Đối tượng dùng HĐĐT không có mã

a) Doanh nghiệp kinh doanh thuộc các lĩnh vực xăng dầu, điện lực, BCVT, nước sạch, tài chính tín dụng, BH, y tế, kinh doanh TMĐT, kinh doanh siêu thị, TM, vận tải, hàng không, đường sắt, đường bộ, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức KT đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng CNTT, có hệ thống phần mềm KT, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu HĐĐT, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định, đồng thời bảo đảm truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến cơ quan thuế.

b) Doanh nghiệp thuộc các trường hợp rủi ro cao về thuế chuyển sang dùng HĐĐT có mã nhưng sau 12 tháng kể từ thời điểm chuyển sang dùng HĐĐT có mã do cơ quan thuế cung cấp, nếu người phải nộp thuế có nhu cầu dùng HĐĐT không có mã thì thực hiện thay đổi thông tin dùng HĐĐT để cơ quan thuế xem xét và đưa ra quyết định.

Bước 2: Làm Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT gửi cơ quan thuế để sử dụng HĐĐT

Chờ cơ quan thuế phản hồi bằng thông báo ĐT theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký sử dụng HĐĐT trong 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đăng ký

thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

Bước 3: Sau khi cơ quan thuế chấp nhận cho dùng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì DN liên hệ các nhà cung cấp HĐĐT được TỔNG CỤC THUẾ công bố đạt chuẩn theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC để cấp bù miễn phí số HĐĐT còn tồn hoặc mua mới rồi phát hành HĐ theo mẫu mới để sử dụng.

Bước này bạn có thể làm trên hệ thống cổng thông tin của cơ quan thuế hoặc làm trên phần mềm HĐĐT của các nhà cung cấp HĐĐT mà mình chọn mua

Bước 4: Sau khi nhận được thông báo chấp nhận cho dùng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Doanh nghiệp lập và nộp báo cáo tình hình HĐ mẫu BC26 có đính kèm phụ lục 3.12 quyết toán HĐ giấy, HĐĐT cũ không còn giá trị sử dụng như hình minh họa.

các bước chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Lưu ý trong báo cáo BC26 không có nhập HĐ hủy mà đợi khi làm báo cáo BC26 cho quý 4/2021 thì bạn mới gõ vào ô hủy. Dù HĐĐT là không cần báo cáo tình hình sử dụng HĐ, nhưng quý 4/2021 đang giao thoa giữa cũ và mới thì vẫn báo cáo nhằm tránh rắc rối khi thanh – kiểm tra sau này.

Mẫu BC26 giúp quyết toán, chốt lại tại thời điểm chuyển đổi lên HĐ kiểu mới thì còn tồn những HĐ nào nên anh chị chọn ngày là đầu quý tới ngày mình muốn chốt chuyển lên.

Bước 5: Bước cuối trong các bước chuyển đổi hóa đơn theo thông tư 78 là: lập và nộp thông báo hủy HĐ giấy, HĐĐT theo mẫu cũ gửi cơ quan thuế bằng mẫu TB03AC có trong HTKK để nộp cho cơ quan thuế, xem hình minh họa bên dưới nhé.

thông báo kết quả hủy hóa đơn

Chú ý rằng ngoài thông báo TB03AC hủy HĐ gửi cơ quan thuế, doanh nghiệp phải lập hồ sơ hủy hóa đơn giấy, hóa đợn điện tử theo quy định theo Điều 29 trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC lưu tại DN, Hồ sơ hủy HĐ gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy HĐ, trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê HĐ cần hủy bạn phải ghi chi tiết: tên HĐ, ký hiệu mẫu số HĐ, ký hiệu HĐ, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số HĐ nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

– Biên bản hủy HĐ

Các bước chuyển đổi hóa đơn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC trong bài viết trên hi vọng là thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp đang cần thực hiện chuyển đổi trong thời gian này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.