Cách cấu hình cho nhiều User cùng kết nối từ xa vào Windows Server 2012 R2 bằng Remote Desktop

Đầu tiên, bạn nhấn nút Start Run sau đó nhập gpedit.msc rồi OK để chọn/mở Bạn tìm lần lượt tới Computer Configuration => Administrative Templates => Windows Components Tiếp tục truy cập tới Remote Desktop Services => Remote Desktop Session Host => Connections rồi chuyển sang bên phải tìm kiếm mục Limit number of connections, nhấp đúp để mở Chọn Disable rồi nhấn OK để không giới hạn số người dùng …

Cách cài đặt UpSnap trên NAS Synology của bạn

UpSnap là một ứng dụng Wake on LAN đơn giản được viết bằng SvelteKit, Go, PocketBase và nmap. Khám phá tất cả các thiết bị trên Mạng của bạn bằng cách quét nó chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể dễ dàng đặt các sự kiện đánh thức và tắt máy theo thời gian thông …

Cài đặt Portainer trên Synology NAS

Để cài đặt Portainer trên Synology NAS hoặc thiết bị chạy XPEnology bạn cài qua Task Scheduler trong Contol Panel cho nhanh. Bạn vào Cotrol Panel => Task Scheduler. Bạn nhấp vào Create => Scheduled Task => User-defined script. Tab Schedule (nhắc lịch). docker run -d –name=Portainer \-p 8000:8000 \-p 9000:9000 \-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \-v /volume2/docker/Portainer:/data \–restart=always \portainer/portainer-ce Tiến hành chạy Task Scheduler vừa tạo… Đợi một vài …